• Bilecik3 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
T.C.OSMANELİ İCRA DAİRESİ 2017/166 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
20 Haziran 2018 Çarşamba 13:00

T.C.OSMANELİ İCRA DAİRESİ 2017/166 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.OSMANELİ
İCRA DAİRESİ
2017/166 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri      :Parselin batısında orman parseli olduğu, güneyindeki Soğucakpınar köyü yerleşim merkezine 800 m mesafede olduğu, toprak yapısı incelendiğinde killi tınlı yapıda, güneye doğru yer yer değişmekle birlikte %5-15 meylli ve sulanabilir bir tarım arazisi olduğu tespit edilmiş olup, parselin üzerinde keşif esnasında herhangi bir yetiştiricilik yapılmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca taşınmaz üzerinde "Bir bölümü 1.(Bir) derece Arkeolojik sit alanında kalmaktadır." şerhi bulunmaktadır.
Adresi       : Bilecik İl, Osmaneli İlçe, 103 Ada, 45 Parsel, Soğucakpınar Köy, Ahaderesi Mevkii
Yüzölçümü     : 2.750 m2
Arsa Payı       : Tam
İmar Durumu  : Osmaneli Belediyesinin mücavir alanı dışında kalmaktadır. 
Kıymeti       : 24.750,00 TL
KDV Oranı      : %18
Kaydındaki Şerhler: "Bir bölümü 1.(Bir) derece Arkeolojik sit alanında kalmaktadır."
Diğer Şerhler Tapu Kaydında Mevcuttur.
1. Satış Günü : 05/09/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 01/10/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri       : Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi (Osmaneli Belediye Bina Karşısı ) 
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri      : Parselin güneyinden arazi yolu geçtiği, doğusundaki Soğucakpınar köyü yerleşim merkezine 1.5 km mesafede olduğu, toprak yapısı incelendiğinde kumlu killi tınlı yapıda ve meyilsiz sulanabilir bir tarım arazisi olduğu tespit edilmiş olup, parselin üzerinde keşif esnasında domates yetiştiricili yapıldığı tespit edilmiştir.
Adresi        : Bilecik İl, Osmaneli İlçe, 126 Ada, 93 Parsel, Soğucakpınar Köy, Benzinlik altı Mevkii
Yüzölçümü     : 1.352,26 m2
Arsa Payı       : Tam
İmar Durumu  : Osmaneli Belediyesinin mücavir alanı dışında kalmaktadır.
Kıymeti       :13.522,60 TL
KDV Oranı      :%18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur
1. Satış Günü : 05/09/2018 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 01/10/2018 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri       : Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi(Osmaneli Belediye Bina Karşısı) - 
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri      : Parselin kuzey ve güneyinde orman parseli olduğu, kuzeydoğusundaki Soğucakpınar köyü yerleşim merkezine 3,6 km, kuzeyinden geçen Göynük Çayına 150 m. mesafede olduğu, kuzeye doğru %7-8 meyilli olduğu, toprak yapısı incelendiğinde killi tınlı yapıda ve sulanabilir bir tarım arazisi olduğu tespit edilmiş olup, parselin üzerinde keşif esnasında buğday yetiştiriciliği yapıldığı tespit edilmiştir.
Adresi        :Bilecik İl, Osmaneli İlçe, 159 Ada, 6 Parsel, Soğucakpınar Köy, Hacılar Köyü Mevkii
Yüzölçümü     : 2.000 m2
Arsa Payı       : Tam
İmar Durumu  : Osmaneli Belediyesinin mücavir alanı dışında kalmaktadır.
Kıymeti       : 13.000,00 TL
KDV Oranı      : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Mevcuttur.
1. Satış Günü  : 05/09/2018 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 01/10/2018 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri        : Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi (Osmaneli Belediye Binası Karşısı) 
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Parselin etrafından tarım parselleri olduğu, batısındaki Soğucakpınar köyü yerleşim merkezine 1.4 km mesafede olduğu, toprak yapısı incelendiğinde kumlu tınlı yapıda, meyilsiz ve sulanabilir bir tarım arazisi olduğu tespit edilmiş olup, parselin üzerinde keşif esnasında kavun yetiştiriciliği yapıldığı tespit edilmiştir.
Adresi : Bilecik İl, Osmaneli İlçe, 140 Ada, 8 Parsel, Soğucakpınar Köy, Bağlariçi Mevkii
Yüzölçümü : 819,68 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Osmaneli Belediyesinin mücavir alanı dışında kalmaktadır. 
Kıymeti : 8.196,80 TL
KDV Oranı      : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Mevcuttur.
1. Satış Günü : 05/09/2018 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 01/10/2018 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri       : Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi(Osmaneli Belediye Binası Karşısı) 
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri       : Parselin etrafında tarım parselleri olduğu, 100 m güneyinden Göynük Çayı geçtiği, doğusundaki Soğucakpınar köyü yerleşim merkezine 400 m mesafede olduğu, toprak yapısı incelendiğinde kumlu tinli yapıda ve meyilsiz sulanabilir bir tarım arazisi olduğu tespit edilmiş olup, parselin üzerinde keşif esnasında karpuz yetiştiriciliği yapıldığı tespit edilmiştir.
Adresi       : Bilecik İl, Osmaneli İlçe, 106 Ada, 58 Parsel, Soğucakpınar Köy, Kamışlık Mevkii
Yüzölçümü     : 739,11 m2
Arsa Payı       : Tam
İmar Durumu :Osmaneli Belediyesinin mücavir alanı dışında kalmaktadır.
Kıymeti       : 8.869,32 TL
KDV Oranı      : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Mevcuttur.
1. Satış Günü : 05/09/2018 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 01/10/2018 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri       : Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi (Osmaneli Belediye Binası Karşısı) 
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri      : Parselin güneyinde orman parseli olduğu, kuzeydoğusundaki Soğucakpınar köyü yerleşim merkezine 2.3 km mesafede olduğu, toprak yapısı incelendiğinde killi tınlı yapıda, meyilsiz ve sulanabilir bir tarım arazisi olduğu tespit edilmiş olup, ayrıcaparselin üzerinde keşif esnasında kavun yetiştiricili yapıldığı tespit edilmiştir.
Adresi       : Bilecik İl, Osmaneli İlçe, 152 Ada, 111 Parsel, Soğucakpınar Köy, Ilıca Mevkii
Yüzölçümü     : 1.709,07 m2
Arsa Payı       : Tam
İmar Durumu  : Osmaneli Belediyesinin mücavir alanı dışında kalmaktadır.
Kıymeti       : 17.090,70 TL
KDV Oranı     :%18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Mevcuttur.
1. Satış Günü : 05/09/2018 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 01/10/2018 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri       : Osmaneli Sürekli Eğitim Merkezi (Osmaneli Belediye Bina Karşısı) 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/166 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.           (BN:34)
Bu haber toplam 427 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
2. MANŞET
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Osmaneli Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 228 461 54 65 | Haber Yazılımı: CM Bilişim